Kotlin

Kotlin Contracts
Реализация Java-модели в компиляторе Kotlin на основе AST и символов javac